top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

קורס מתנדבים #4 ירושלים

קורס מכונאות בסיסי- הקורס כולל 5 מפגשים

  • התחיל ב- 16 ביוני
  • 150 שקלים חדשים
  • Jerusalem

תיאור השירות

קורס מכונאות בסיסית למתנדבי סדנת פנימית הירושלמית. ההרשמה לקורס מיועדת למתנדבי הסדנה במהלך השנה הבאה הקורס כולל חלק עיוני וחלק מעשי הכולל את הנושאים הבאים: 1. צמיגים וגלגלים [החלפת פנימית, תיקון פנצ'ר, יישור גלגלים ואיזון שמיניות] 2. מערכת הבלימה [סוגי בלמים (מעצור דיסק/חישוק), כיוון והחלפת רפידות, החלפת וכיוון כבלי ברקס.] 3. הילוכים ומערכת הנעה [איך מערכת ההילוכים עובדת (קל בעליות, קל גם בירידות), קסטה או פריוויל, כיוון שיפטרים ומעבירים] 4. צירים ומיסבים [על כן נוע ינוע הגלגל", צירי גלגל, ציר מרכזי והדסט. ציר גלילי, כדורים וגריז.] 5. מפגש סיכום ותרגול


מפגשים קרובים


פרטי איש הקשר

  • בית הספר הניסויי היסודי, Jerusalem, Israel


bottom of page