top of page

בחירת תוכנית

 • מנוי לסדנה בתל אביב

  150₪
  שימוש שנתי בשירותי הסדנה + הרכבת אופניים
  תקף לשנה אחת
 • מנוי לסדנה בירושלים

  150₪
  שימוש שנתי בשירותי הסדנה + הרכבת אופניים
  תקף לשנה אחת
 • מנוי לסדנה בפתח תקווה

  150₪
  בואו להרכיב את אופני החלומות
  תקף לשנה אחת
bottom of page